Suzanne

Conservatie- en restauratiebehandeling pijlenkoker (1671) St. Jorisgilde, Collectie Stedelijk Museum Breda.

In opdracht van het Stedelijk Museum Breda heeft Peters Houtrestauratie gewerkt aan de conservatie en restauratie van een bijzondere pijlenkoker (1671). De pijlenkoker behoorde toe aan het St. Jorisgilde in Breda en draagt beide wapens. Voor de behandeling van de pijlenkoker is er in overleg met Stedelijk Museum Breda gekozen voor een conserverende behandeling met ontstorende restauratie ingrepen. De doelstelling van de behandeling… Read more →

Restauratie Katheder van het Gymnasium Illustre – Harderwijk ca. 1650 – 1699

In opdracht van de gemeente Harderwijk heeft Peters Houtrestauratie gewerkt aan de restauratie van een 17de-eeuwse spreekgestoelte. Het academisch katheder ofwel dubbele spreekgestoelte behoorde toe aan het voormalig Nassau Veluwsch Gymnasium te Harderwijk (1650-1699). Dergelijke academische spreekgestoeltes werden in Nederland tot aan de 19 de-eeuw vrij algemeen gebruikt binnen de academische wereld. Dit voor het houden van een betoog, voordracht of verdediging.… Read more →

Ontmanteling Oude Volle Raadzaal – Binnenhof – Den Haag

Van maart tot oktober 2022 heeft Peters Houtrestauratie meegewerkt met de demontage van oude Volle Raadzaal. De oude Volle Raadzaal bevindt zich aan het Binnenhof in Den Haag in het deel van de Raad van State. Het volledige interieur van de oude Volle Raadzaal; van zowel de wanden, de vloeren als het plafond, de schouwpartijen, de kasten, deuren, de prullenbakken… Read more →

Interieurrestauratie Shell C30 – Den Haag

Van juni 2021 tot maart 2022 heeft Peters Houtrestauratie meegewerkt met de restauratie van het hoofkantoor van de Shell. Het C30 gebouw aan de Carel van Bylandtlaan in Den Haag. Het pand werd gebouwd tussen 1915-1917 door de Bataafse Pertroleum Maatschappij. Het gebouw bevat meerdere historische binnenruimtes met rijk gedoceerde schouwen, plafonds en vloeren. Voor zowel de asbestsanering als de plaatsing van… Read more →

Paleis Raadhuis Tilburg – Interieurrestauratie vloer en betimmeringen – Oranjezaal – Art Deco stijl – 1930

In samenwerking met van Lammeren C&R heeft Peters Houtrestauratie werkzaamheden uitgevoerd aan het Paleis Raadhuis te Tilburg. In het centrum van Tilburg naast het paleis ligt het stadskantoor, welke verbouwd werd tot een modern Stadhuis. Om de twee gebouwen te verbinden werd het monumentale deel door middel van een loopbrug verbonden. De oude betimmeringen, vloeren en kozijnen bij de nieuwe doorgang, werden… Read more →

Restauratie Johanneskerk Laren: 17de eeuwse preekstoel, dooptuin, balustrade en middeleeuws Johannesbeeld

Van maart tot mei 2022 heeft Peters Houtrestauratie in opdracht van de Johanneskerk (1521) te Laren, restauratie- en conservatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de 17de -eeuwse preekstoel. Hierbij is het oppervlaktevuil verwijderd, zijn de constructieve en ontbrekende delen hersteld en werden er vullingen opnieuw aangebracht ofwel op kleur ingetoond. Als laatste is er nieuwe beschermlaag aangebracht. Naast de preekstoel zijn de opnieuw… Read more →

Actieve conservatie van de William’s en Mary’s consoles in het Kasteel van Breda, vestiging van de Koninklijke Militaire Academie (KMA)

In samenwerking met van Lammeren restauratie & conservatie en Jitske van Groenland Kunstrestauraties maakte Peters Houtrestauratie deel uit van het team dat in 2021/2022 de 17de-eeuwse consoles van Willem III (koning-stadhouder) en Mary, (koningin van Engeland en Schotland) behandelde. De 78 houten consoles gehangen op de galerij van de eerste verdieping van het kasteel Breda waren met name door vochtschade, toe… Read more →

Oplevering 17de-eeuwse schilderijen uit het oude stadhuis van Harderwijk.

In samenwerking met het SRAL en de gemeente Harderwijk is de unieke raadszaal met het goudleerbehang, rijk gesneden schoorsteen / plafond en de plafondschildering weer in volle glorie hersteld. De elf schilderijen die behoren tot de collectie van het oude Stadhuis mochten hierbij niet achterblijven en werden door Jitske van Groenland Kunstrestauraties behandeld. Negen van de schilderijen verkregen een ‘actieve… Read more →

Interview NCE

Welkom in de wereld van houtrestaurator Suzanne Peters 04-03-2020 Naast de vakfilm van het (NCE) Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen over Restaurator Roerend Erfgoed is er een artikel gepubliceerd over het vak houtrestauratie. Het artikel is terug te vinden op de website van het NCE: https://www.erfgoedopleidingen.nl/nieuws/welkom-in-de-wereld-van-houtrestaurator-suzanne-peters Read more →