Nieuws

Conditiecheck en restauratie van de miraculeuze relieken uit de verzameling Hamers - IJsebrand, Stedelijk Museum Breda

18-02-2022

In opdracht van het Stedelijk Museum Breda en in samenwerking met Restauratie Atelier Verbiest is er een inventarisatie uitgevoerd voor de conservatienoden van de collectie Hamers IJsebrand. Hierbij zijn de eerste hoogst dringende handelingen voor behoud van de collectie uitgevoerd. De collectie van Hamers en IJsebrand bestaat uit een 500-tal zeldzame relieken van de middeleeuwen tot de 19de eeuw. 

Resultaten uit het onderzoek en de restauratie van de 18de eeuwse bekroning van de Hettinga's herenkerkbank uit de hervormde kerk te Langweer.

18-02-2022

In opdracht van de eigenaar, de kerkfabriek en in samenwerking met onderzoeksbureau BAAC is er onderzoek uitgevoerd naar de bekroning van een herenkerkbank. De resultaten van zowel het dendrochronologisch, iconografisch als archiefonderzoek is in de onderstaande presentatie terug te zien. Tevens zijn de resultaten van de restauratiebehandeling in verschillende fasen zichtbaar. Het resulaat van de restauratie is nu te bezichtigen in de hervormde kerk te Langweer.

Madonnabeeld in ere hersteld na val van de muur en onderdompeling in de Binnendieze van Den Bosch

18-02-2021

Na maanden van restauratie is het madonnabeeld aan de gevel van de Nieuwstraat in Den Bosch terug te bewonderen. Het beeld had ernstige schade geleden nadat het van de sokkel was gevallen en in de Binnendieze terecht was gekomen. Zowel de ontbrekende onderdelen van het beeldhouwwerk; de scepter, het handje en de engelenconsole, als de afwerkingslagen en de houten nis werden hersteld. Voor verdere informatie lees ook het artikel van DTV: Boschenaar vergeet sleutel, klimt huis in en trekt Mariabeeld van de muur en 2,5 jaar na mysterieuze vondst is houten Mariabeeld- ‘en Pokéstop – terug in Den Bosch.

 

Filmopnames in het atelier van Peters Houtrestauratie

04-03-2020

Voor de vakfilm van het (NCE) Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen over Restaurator Roerend Erfgoed zijn er filmopnames op het atelier van Peters Houtrestauratie geweest. Binnen de opnames werd het houtsnijwerk van het ontbrekende ornament van een Bechtstein vleugel uit 1860-1865 vastgelegd. De filmopnames werden voorzien door studio Tandem in samenwerking met het NCE. Binnenkort is de korte film hier te bekijken. 

Opening nieuw atelier Peters Houtrestauratie in het centrum van Tilburg

17-04-2019

Na een maand van verbouwen is Peters Houtrestauratie verhuist naar een nieuw onderkomen in Tilburg. Het nieuwe atelier bevindt zich nu in het FabLab013 gebouw op het voormalig Volt-fabrieksterrein gelegen aan de Groenstraat. De ruimte is uitgerust voor zowel conservatie- en restauratiebehandelingen als onderzoek en dankzij de nieuwe locatie meer geschikt voor de restauratie van grote objecten.

Deelname Peters Houtrestauratie aan Woonbeurs Westland

14-02-2019

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart neemt Peters Houtrestauratie deel aan de Woonbeurs Westland in de Kiem te ‘s-Gravenzande. De beurs richt zich op het gebied van wonen en interieur. Naast onze stand zijn er diverse bedrijven aanwezig waaronder; interieurstilisten, schilders, stukadoors en stoffeerders. Op deze gratis te bezoeken beurs bent u van harte welkom in de Kiem.

Vrijdag 8 maart van 16.00 – 21.00 uur

Zaterdag 9 maart van 10.00 – 17.00 uur

 

  

06-08-2018

Groot succes eerste evenement in het Catharijneconvent 

Deze middag werd georganiseerd in het kader van de gepolychromeerde beelden uit de late middeleeuwen tentoon gesteld in het Catharijneconvent. Dit enerzijds om het historisch belang van polychrome beelden te benadrukken en anderzijds om de complexiteit binnen de restauraties, hun context en de toegepaste materialen en technieken ervan onder de aandacht te brengen. 

De middag startte met een korte introductie over de geschiedenis van de beeldencollectie gegeven door de conservator van het Catharijneconvent. Vervolgens werd er een uitleg gegeven door de restauratoren: Aleth Lorne en Adriaan van Rossem, die de beelden van de huidige collectie hadden onderzocht en gerestaureerd.  Stapsgewijs werd hierbij de problematiek, het vooronderzoek en de behandelingsmethode toegelicht. Hierbij werd o.a. Christus op de koude steen (1510), de Pieta (1420-1430), het treurende vrouwenfiguur (ca. 1480 vervaardigd door Meester van Klausen) en de vrouwenkop van de Meester van de Utrechtse stenen vrouwenkop (16de eeuw) behandeld. 

Dankzij de grote groep enthousiaste deelnemers en de organisatoren, kunnen we opnieuw in september 2018 de rondleiding in het Museum Catharijneconvent van start laten gaan. 

19-11-2017

Opstarten nieuwe werkgroep Restauratoren Nederland

Voor Restauratoren Nederland zijn we met een nieuwe werkgroep gestart voor beeldhouwwerken en ruimtelijke objecten (BRO). De doelstelling van de werkgroep is om o.a. bijeenkomsten, atelier- en museumbezoeken en workshops te organiseren. Dit alles om de kennis op het gebied van restauratie van (kerkelijke) beelden, meubels en interieurobjecten te optimaliseren. Hierbinnen werkt Peters Houtrestauratie onder andere samen met Joachim van den Heuvel Restauraties. Binnenkort zal op deze nieuwspagina het eerste evenement kenbaar worden gemaakt.

 10-11-2017

Vlaams barok meets Deens Design 

Voor het gerestaureerde interieur van de Sint-Carolus Borromeuskerk te Antwerpen zijn er (tijdelijk) moderne stoelen voorzien. De bezoekers van de kerk kunnen plaats nemen op de iconische vlinderstoelen van de Deense ontwerper Arne Jacobsen (1907-1971). De massaal geproduceerde, vrolijke stoeltjes uit 1953 hebben een unieke plaats in het interieur gekregen. Zie onderstaande afbeelding uit het krantenartikel van De Morgen en de videolink van het ATV- nieuws. De discussie over het behoud van de stoelen zit zich voorlopig nog voort.

28-03-2017

Deelname Peters Houtrestauratie aan het Erfgoed Event ‘geeft het verleden toekomst’

Op vrijdag 7 april neemt Peters Houtrestauratie deel aan het ErfgoedEvent 2017 in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch. De beurs richt zich zowel op immaterieel, roerend als onroerend erfgoed. Hierbij komen diverse professionals samen waaronder restauratoren, museumbeheerders, onderzoekers, architecten en beleidsmakers voor het behoud van het cultureel erfgoed. Met het bezoek aan de beurs hoopt Peters Houtrestauratie vakgenoten te ontmoeten, kennis te delen en collega’s te enthousiasmeren voor ethisch verantwoorde restauraties.