Werkwijze


Voor zowel restauratie, onderzoek als advies kunt u terecht bij Peters Houtrestauratie. Om zo goed mogelijk te antwoorden op uw aanvraag wordt er nauwkeurig naar het object zelf gekeken. Dit wordt gedaan op locatie ofwel via gedetailleerde afbeeldingen. Hierbij wordt er gekeken naar de huidige materiële toestand en de omgevingsfactoren. Hieruit volgend zal een voorstel van behandeling (en een eventueel voorstel van onderzoek) met een prijsopgave worden gemaakt. Hierin wordt het beoogde resultaat omschreven met daarin de duur van de werken. Doordat elk object zijn eigen specifieke problematiek kent (verkleuring, afwerkingsschade, houtvraat etc.) zijn er verschillende gradaties van restauratie mogelijk. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie types van restauratie-behandelingen.

    1. Conserveren (preventief):

Er wordt gekeken naar de bewaaromstandigheden en de noden voor een betere omgevingsklimaat. Evenals het mogelijk inperken van de lichtschade.

    2. Conserveren (actief):

Zowel de bewaaromstandigheden als de conditie van het object zelf worden verbeterd. Stof en vuil wordt verwijderd, losgekomen delen vastgezet, actieve- insecten en schimmelaantasting worden bestreden.

    3. Restaureren:

Bij een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan object worden delen toegevoegd, vervangen of aangevuld. Daarnaast worden oude restauraties verwijderd.

Er wordt ernaar gestreefd om volgens de Ethische Code E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers Organisations) te werken. Hierbij is het van belang dat waar mogelijk de ingrepen omkeerbaar zijn om zo de integriteit van het object zo goed als mogelijk te respecteren. In onderstaande link zijn de algemene voorwaarden van Peters Houtrestauratie terug te vinden. 

Algemene voorwaarden Peters Houtrestauratie

Voor verdere informatie, vragen of aanvraag voor een prijs offerte mail naar: info@petershoutrestauratie.nl