Restauratie en conservatie van de Apostel Johannes sculptuur, eerste helft 18de eeuw.

In opdracht van een privéverzamelaar is er een actieve conservatie en restauratiebehandeling uitgevoerd bij een vroeg 18de -eeuws beeld. Het beeld geeft de treurende, jonge apostel Johannes weer. Hij is vrouwelijk en sierlijk met lang, loshangend, krullend haar en zonder baard weergegeven. Hij draagt een groen gewaad met lange plooivallen, met rond zijn middel een ceintuur en een vergulde mantel over zijn schouder. De polychromielaag had op diverse plaatsen ernstige opstuwingen met lacunes tot gevolg. Daarnaast was het beeld erg vervuild en plaatselijk bedekt met een dikke laag grijze stof. Met name de grijsbruine geïntegreerde vuillaag, dat vooral zichtbaar was bij de inkarnaat kleuren werd als storend ervaren. Ook vertoonde de sleetse inkarnaatkleuren een craquelure patroon in de vorm van kleine eilandjes in de polychromielaag. 

 Na het vooronderzoek en op basis van voorafgaande testen werden de opgestuwde verflagen gefixeerd en gereinigd. Vervolgens werden de sleetse (inkarnaat) kleuren met minimale retouches geharmoniseerd. Voor de reiniging werd hierbij steeds gebruik gemaakt van microscopische opnames.