Sint-Christoffelkerk, Altaarstuk, ca. 1767.


In samenwerking met Christine Cession restauratrice polychromie (KIK-IRPA) en met behulp van subsidies vanuit de Koning Boudewijnstichting is er gewerkt aan de restauratie van een barokke altaar (1767) in Raatshoven (Be). Het zij-altaar dat gewijd is aan de heilige Sint-Christoffel bestaat uit zes niveaus met twee ondersteunende pilasters, korintisch kapitelen en zij-voluten. Op het hoofdgestel is een stralenkrans met aan weerszijde sculptuurwerk (musicerende engelen) waarboven een kroon is geplaatst. Het sculpteerwerk en de bekroning zijn geaccentueerd met verguldingen. De panelen zijn meermaals overgeschilderd waarbij de laatste laag in een lichtgrijze tint. Het gehele object was in een ruïneuze staat. Zowel door de insectenaantasting als de afgebroken verbindingen was er een zeer instabiele constructie ontstaan. Daarnaast was het gehele oppervlak ernstig vervuild. Om de insectenaantasting te stoppen is er gebruik gemaakt van een anoxie-behandeling (lage- zuurstofmethode). Met een houtverstevigingsmiddel werd het hout geconsolideerd. Vervolgens werden de diverse panelen constructief hersteld en gereinigd. In een laatste fase werd het gehele altaar opnieuw opgebouwd in de kerk. De storende lacunes werden hersteld en geretoucheerd waarbij het verguldwerk werd uitgevoerd door een externe firma.