Sint-Marcoenkapel, OLV Zavelkerk, gesculpteerde medaillons, ca. 1690.


Op aanvraag van ‘Direction des Monuments et des Sites’ en de kerkfabriek ‘d’église N-D au Sablon’ is er een restauratiebehandeling uitgevoerd voor het terugplaatsen van een afgebroken engelenhoofdje. Het kunstwerk betrof een vergulde, hout gesneden medaillon met daarin bloemguirlandes en engelenhoofdjes, geplaatst in het altaar van de St. Marcoen-kapel, Kerk O.L.Vrouw van de Zavel te Brussel. Zowel op het gehele oppervlak als in de drager waren uitvlieggaten waarneembaar, waardoor de drager redelijk tot ernstig verzwakt was. Op de plaats van de verlijming was ook een barst waarneembaar en diverse lacunes in de polychromie. Daarnaast was het hoofdje ernstig vervuild en bedekt met een laag zwart, (geïncrusteerd) stof. Om de insectenaantasting te stoppen is er gebruik gemaakt van een anoxie behandeling. Vervolgens is de polychromie gefixeerd en gereinigd en de verzwakte drager geconsolideerd. De lacunes werden gemastiekt en geretoucheerd. In een laatste fase werd het hoofdje in situ terug geplaatst.