Sint-Ghislenuskerk, Preekstoel, ca. 1624.


Op aanvraag van de Provincie Oost-Vlaanderen is er onderzoek uitgevoerd naar de herbestemmingsmogelijkheden van een preekstoel. Het betreft een barokke, gebeeldhouwde preekstoel (1624) afkomstig uit de Sint-Ghislenuskerk te Waarschoot. Door een brand ontstaan tijdens de oudejaarsnacht van 2001 op 2002 is bijna het gehele kerkgebouw als het interieur verloren gegaan. Voor het onderzoek werd er gekeken naar de mogelijkheden voor heropbouw; de constructie, staat van de drager, ontbrekende delen en de harmonie tussen de nog aanwezige stukken. In samenspraak met het kerkbestuur en de provincie is er een selectie gemaakt van de gebeeldhouwde onderdelen. Hierbij werden de aangetaste stukken geconsolideerd, gereinigd, verlijmd en samengevoegd om zo een historische evocatie van de preekstoel mogelijk te maken.